Kabbalah

Kabbalah is de Joodse spirituele traditie die zo’n 4000 jaar geleden in het Midden-Oosten ontstaat. Het woord Kabbalah wordt pas rond 1100 na Chr. voor het eerst gebruikt, maar we kunnen iedereen die zich bewust met de Goddelijke oorsprong wil verbinden, en daarbij de Hebreeuwse taal gebruikt, een Kabbalist noemen. Het woord Kabbalah betekent ontvangen en dit gaat over het ontvangen van kennis, kracht, liefde en inzicht. Centraal in de Kabbalah staat de Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel, die door Mozes geschreven zijn. Torah betekent wet en op het eerste gezicht lijkt dat de wet voor het Joodse volk, maar de essentie is veel universeler. In Genesis wordt het Goddelijk scheppen beschreven en daarin ligt de diepere betekenis van de Torah. De Torah gaat over de wetmatigheden waarmee God schept en als we ons daarop richten, kunnen we veel meer in harmonie met onszelf en met de hele natuur leven. Dat is aangenaam voor jezelf en voor je omgeving.

Eeuwenlang was de Kabbalah geheim en beschermd. In de laatste 150 jaar is daar verandering in gekomen en is veel van de kennis van de Kabbalah beschikbaar gekomen voor een groter publiek. Lees op deze site over de achtergronden van de Kabbalah en hoe je de kennis van de Kabbalah in je dagelijkse leven kan integreren.

Centraal in de Kabbalah staan de 22 Hebreeuwse letters
Dat zijn de basis-klanken waarmee God schept en daar ligt een verband met de 22 Tarotkaarten. 

Het is geen toeval dat in 2022 een site in de lucht komt, die gaat over de verbanden tussen de  22 Hebreeuwse letters en de 22 Tarotkaarten.

Het woord Kabbalah komt van het Hebreeuwse woord QBLH en dat wordt geschreven met de letters Qoph, Beth, Lamed en Heh. - Het Hebreeuws leest van rechts naar links en de klinkers worden niet geschreven maar zelf ingevuld -

Vandaar de naam QBLH22.

 

In het midden van het woord Kabbalah staan de letters Lamed en Beth. Deze letters vormen samen het Hebreeuwse woord Lev, dat hart betekent. Dat vertelt ons dat het in essentie ons hart is dat ontvangt.