Sepher Yetzirah

Sepher Yetzirah is een unieke Kabbalistische tekst die aan de basis ligt van de Kabbalah. Hij is ± 400 voor Christus geschreven en bijna alle Kabbalistische teksten verwijzen naar deze tekst. Sepher Yetzirah betekent: Boek van Creatie en het beschrijft heel praktisch hoe wij ons kunnen bekwamen in het scheppen met de Hebreeuwse letters. Er is geen intro en in de eerste zin wordt de code voor de Tree of Life gegeven:

God schept met 32 paden van Wijsheid - 10 Centra en 22 paden (de 22 Hebreeuwse letters). In de tweede zin worden de 22 letters verdeeld in 3 groepen: 3 Moeder-letters, 7 Dubbel-letters en 12 Enkele letters. Hieronder staat een diagram met de connecties die deze letters hebben met andere systemen.

Dit schema laat zien welke planeten, elementen of chakra's actief worden als we met de Hebreeuwse letters gaan werken. Als je dit systematisch gaat doen, ga je vanzelf mooie en harmonieuze vormen creëren (lees harmonieuze gedachten en gevoelens). Dan ga je steeds meer in resonantie met de Goddelijke creatiestroom werken. En: je creatieve bereik wordt groter.

Kabbalah werkt aan de ene kant met onderzoek en studie: Tekst-analyses, Gematria (de Kabbalistische numerologie) en de Tree of Life. Aan de andere kant wordt er praktisch gewerkt met de klanken van het Hebreeuws. Dit alles als voorbereiding op het intoneren van de Goddelijke Namen. Vanuit het praktisch werken ontstaan weer nieuwe inzichten en worden er nieuwe boeken (Sepharim) geschreven. Vanuit die inspiratie-lijn ontstond het boek Kabbalah en Tarot.