Goddelijk scheppen

In Genesis wordt het Goddelijk scheppen beschreven. In principe is dat heel groot en onbegrijpelijk. Toch staat er in Genesis 1:27 dat wij geschapen zijn in het beeld en de gelijkenis van God. Dat houdt in dat wij het Goddelijk scheppen kunnen gaan onderzoeken en ons kunnen bekwamen in harmonieus Goddelijk scheppen. Eén van de manieren om dat te doen is het werken met de Hebreeuwse woorden en Goddelijke Namen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hier komen we op het mysterie van Mantra.

God schept met klank, met het Woord. Het Johannes-evangelie begint met de zin:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

Elke grote spirituele traditie werkt met klank, met het Woord van God en in het Oosten wordt dat Mantra genoemd. Er zit dus een bijzondere kracht achter de Hebreeuwse taal en in de Kabbalah wordt dan ook intensief met de letters en de taal gewerkt. Daar begint voor ons de reis als we het Goddelijk scheppen gaan verkennen. Er is één Kabbalistisch geschrift dat specifiek over het scheppen met klank gaat en dat is Sepher Yetzirah.